Vi deler, indsamler og informerer om relevante informationssikkerheds­forhold mellem sektorens aktører og Center for Cybersikkerhed.

Telebranchens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (Tele-DCIS)

Den 15. maj 2018 blev National strategi for cyber- og informationssikkerhed en realitet, og derved kom der en samlet plan for Danmarks cyberforsvar.

Den skal sørge for, at landet kan forblive trygt på trods af eksterne trusler mod den digitale infrastruktur.

Strategien indeholder blandt andet krav om sektorstrategier for samfundskritisk infrastruktur inden for sundhed, finans, søfart, transport, energi og tele. Hver især skal disse områder opbygge Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenheder (DCIS’er), der skal sikre informationsudveksling mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed samt forestå vedligeholdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger.

Den primære opgave for Tele-DCIS:

Telebranchens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenheds primære opgave er at dele, indsamle og informere om relevante informationssikkerhedsforhold mellem sektorens aktører og Center for Cybersikkerhed.

Når en trussel rammer ét selskab, kan den hurtigt ramme andre og dermed større dele af samfundet. Det kan en DCIS blandt andet være med til at modvirke.
Ved at dele viden og informationer på tværs mellem selskaberne får flere øjne og ører på de konkrete hændelser og problemstillinger og ved at samarbejde, løfter man den samlede sikkerhed på tværs af hele branchen.

Hvis du har observationer om informationssikkerhed, der vedrører telebranchen, kan du kontakte os.

Du kan henvende dig direkte til Tele-DCIS via nedenstående kontaktinformationer.

Direkte kontakt

E-mail: dcis@teledcis.dk

Telefon: 82 13 08 06 (mellem 9 og 16)

Kontakt til Center for Cybersikkerhed

E-mail: cert@cert.cfcs.dk

Telefon: 33 32 55 80

Kontakt information

TeleDCIS

Axeltorv 6

1609 København V.

Nyheder

NY CYBERSTRATEGI FOR TELEOMRÅDET 2022 – 2024

Danmark er blandt verdens mest digitaliserede samfund, og derfor bør cybersikkerhed også være en topprioritet. Cybertruslen mod Danmark og danske... Læs mere

Når en trussel rammer

Cyberspace er fuld at trusseler, vi bør altid være klar og følge retningslinjer for et fornuftigt sikkerhedsniveau. CFCS har beskrevet... Læs mere

FORBEDRING af digitale infrastruktur

Danmark indtager digital førsteplads i Europa I 2021 er Danmark gået fra en samlet 3. plads til nu at indtage... Læs mere