Ydelser

Telebranchens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (TeleDCIS) er den instans, der samler trådene, koordinerer, analyserer og monitorerer cyberindsatserne i telesektoren.

Vi har etableret metoder til at indhente og dele information mellem vores medlemmer samt fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) for at styrke beredskabet, gøre branchen robust og derved imødegå sikkerhedsproblemer – naturligvis i fortrolighed.

Hensigten er at overvåge antallet af cyber- og informationssikkerhedshændelser og karakteren af dem, med henblik på at måle effekten af sektorens samlede indsats.

Ligeledes stiller vi vidensdelingsplatforme til rådighed, eksempelvis har medlemmerne adgang til sikker chat-kommunikation og sikker informationsudveksling. Derved kan vi hurtigt kommunikere med hinanden om cybersituationen/hændelser.

Desuden deles information med et fagligt indhold om cybersikkerhed via whitepapers, uge/månedsbrev, webinarer, kurser og analyser om de hændelser, der er relevante for sektoren.

Konstant udvikling kræver konstant fokus og stærkt netværk

Cyber- og informationssikkerhed er et område, der er under konstant udvikling og nye udfordringer og trusler, såvel som nye muligheder, kan meget hurtigt opstå. Derudover ændrer sektorens behov sig også konstant. Derfor skal strategi, retning og initiativer evalueres årligt baseret på opdaterede trussels-, sårbarheds- og risikovurderinger af telesektoren.

I denne forbindelse giver det rigtig god mening, at man har en samlende og koordinerende instans som TeleDCIS, der kan håndtere den løbende udvikling og kommunikation mellem medlemmerne, CFCS og de øvrige kritiske sektorer i Danmark.

Der er således et strategisk ben under DCIS-paraplyen, som handler om årlige beredskabsøvelser, workshops om risiko- og sårbarhedsvurdering, threat-analyse samt udvikling af samlede strategier for sektoren.

Med henblik på at sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet med at styrke telesektorens kapacitet skal der årligt gennemføres et antal eksterne tilsyn af dele af sektorens cyber- og informationssikkerhedsindsats. TeleDCIS er garant for at de input, der kommer fra telesektoren, anonymiseres inden de videregives til CFCS, som er tilsynsmyndighed.

Ved at samle hele sektoren omkring alt det faglige kommer TeleDCIS på denne måde til at stå som garant for både det formelle og det uformelle netværk mellem selskaberne og dets dygtige medarbejdere.

Fordele ved medlemskab af TeleDCIS:

 • Informationsdeling mellem medlemmerne og de øvrige kritiske sektorer.
 • Adgang til DCIS MISP ”Malware Information Sharing Platform”.
 • Adgang til sikker chat.
 • Member site TeleDCIS, whitepaper, ugebrev, analyser mm.
 • Beredskabsøvelser ex. TableTop.
 • Risiko- og sårbarhedsanalyse for Telesektoren.
 • Bred kontaktflade til Cyberanalytikker.
 • Varsling og hændelser fra CFCS, distribueres af TeleDCIS og valideres.
 • Målrettede webinarer med fagligt indhold omkring cybersikkerhed.
 • Vidensdeling hver uge, sikrer vidensdeling imellem TeleDCIS-medlemmer.
 • Månedlige operationelle møder i TeleDCIS-kredsen.
 • Workshop med relevante emne og kurser.
 • Sparring med TeleDCIS omkring sikkerhedshændelser.
 • Automatisk dagligt sikkerheds-feed vedr. jeres ASN(IP-NET) ex. BotNet – Telnet – SNM.
 • Netværk med kollegaer fra hele telesektoren.