UPDATE TIL SUNDHEDSSEKTOR

DCISSund udgiver hvert kvartal en cybervejrudsigt, der fremhæver de igangværende tendenser og trends inden for cyber- og informationssikkerhedsverdenen. Formålet med cybervejrudsigten er at give en letforståelig opdatering om de vigtigste aktuelle cyber- og informationssikkerhedshændelser både internationalt og nationalt.

Cybervejrudsigten skaber et overblik over begivenheder fra seneste kvartal og forudsiger på baggrund af disse, hvilke begivenheder der kan for forventes i det næste kvartal. Vejrudsigten er en sektorspecifik rådgivning til sundhedssektorens løbende risikovurdering og operative overblik.

Cybervejrudsigt